TSUNAMI - 28 PEZZI. 8 Nigiri, 12 Sashimi, 8 Uramaki
TSUNAMI

8 Nigiri, 12 Sashimi, 8 Mode Maki (Pezzi 28)

Prezzo: 38.00 €
SUSHI STAR - 36 PEZZI. 16 Nigiri, 16 Hosomaki, 4 Sesamo Rolls
SUSHI STAR

14 Nigiri, 26 Hosomaki, 4 Uramaki, 2 Gunkan Ikura (Pezzi 46)

Prezzo: 45.00 €
SUSHI PARTY - 48 PEZZI. 12 Nigiri, 36 Hosomaki
SUSHI PARTY

12 Nigiri, 32 Hosomaki, 6 Futo maki (Pezzi 50)

Prezzo: 42.00 €
SUSHI GRAN PARTY - 54 PEZZI. 38 Nigiri, 16 Hosomaki
SUSHI GRAN PARTY

28 Nigiri, 26 Hosomaki, 2 Gunkan Ikura (Pezzi 56)

Prezzo: 62.00 €