TSUNAMI - 28 PEZZI. 8 Nigiri, 12 Sashimi, 8 Uramaki
TSUNAMI

28 PEZZI. 8 Nigiri, 12 Sashimi, 8 Uramaki

Prezzo: 35.00 €
SUSHI STAR - 36 PEZZI. 16 Nigiri, 16 Hosomaki, 4 Sesamo Rolls
SUSHI STAR

36 PEZZI. 16 Nigiri, 16 Hosomaki, 4 Sesamo Rolls

Prezzo: 42.00 €
SUSHI PARTY - 48 PEZZI. 12 Nigiri, 36 Hosomaki
SUSHI PARTY

48 PEZZI. 12 Nigiri, 36 Hosomaki

Prezzo: 40.00 €
SUSHI GRAN PARTY - 54 PEZZI. 38 Nigiri, 16 Hosomaki
SUSHI GRAN PARTY

54 PEZZI. 38 Nigiri, 16 Hosomaki

Prezzo: 58.00 €